21 Er zal niets overig zijn, dat hij ete; daarom zal hij niet wachten naar zijn goed.