29 Dit is het deel des goddelozen mensen van God, en de erve zijner redenen van God.