12 Zij heffen op met de trommel en de harp, en zij verblijden zich op het geluid des orgels.