26 Zij liggen te zamen neder in het stof, en het gewormte overdekt ze.