25 De ander daarentegen sterft met een bittere ziel, en hij heeft van het goede niet gegeten.