24 Zijn melkvaten waren vol melk, en het merg zijner benen was bevochtigd.