32 Eindelijk wordt hij naar de graven gebracht, en is gedurig in den aardhoop.