34 Hoe vertroost gij mij dan met ijdelheid, dewijl in uw antwoorden overtreding overig is?