9 Hun huizen hebben vrede zonder vreze, en de roede Gods is op hen niet.