13 Daarom zegt gij: Wat weet er God van? Zal Hij door de donkerheid oordelen?