11 Of gij ziet de duisternis niet, en des water overvloed bedekt u.