17 Die zeiden tot God: Wijk van ons! En wat had de Almachtige hun gedaan?