18 Hij had immers hun huizen met goed gevuld; daarom is de raad der goddelozen verre van mij.