25 Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn;