24 Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij den rotssteen der beken;