8 Maar was er een man van geweld, voor dien was het land, en een aanzienlijk persoon woonde daarin.