10 Daarom zijn strikken rondom u, en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd.