9 De weduwen hebt gij ledig weggezonden, en de armen der wezen zijn verbrijzeld.