12 Door Zijn kracht klieft Hij de zee, en door Zijn verstand verslaat Hij haar verheffing.