5 De doden zullen geboren worden van onder de wateren, en hun inwoners.