4 Aan wien hebt gij die woorden verhaald? En wiens geest is van u uitgegaan?