6 De hel is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf.