10 Zal hij zich verlustigen in den Almachtige? Zal hij God aanroepen te aller tijd?