27 Toen zag Hij haar, en vertelde ze; Hij schikte ze, en ook doorzocht Hij ze.