6 Haar stenen zijn de plaats van den saffier, en zij heeft stofjes van goud.