7 De roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet gezien.