17 En ik verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp den roof uit zijn tanden.