21 Zij hoorden mij aan, en wachtten, en zwegen op mijn raad.