22 Na mijn woord spraken zij niet weder, en mijn rede drupte op hen.