12 Waarom zijn mij de knieen voorgekomen, en waartoe de borsten, opdat ik zuigen zou?