14 Met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden;