15 Of met de vorsten, die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden.