17 Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht;