20 Waarom geeft Hij den ellendigen het licht, en het leven den bitterlijk bedroefden van gemoed?