18 Daar zijn de gebondenen te zamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet.