23 Aan den man, wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft?