24 Want voor mijn brood komt mijn zuchting; en mijn brullingen worden uitgestort als water.