26 Ik was niet gerust; en was niet stil, en rustte niet; en de beroering is gekomen.