23 Want het verderf Gods was bij mij een schrik, en ik vermocht niet vanwege Zijn hoogheid.