21 Zo ik mijn hand tegen den wees bewogen heb, omdat ik in de poort mijn hulp zag;