11 Hij legt mijn voeten in den stok; Hij neemt al mijn paden waar.