12 Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u; want God is meerder dan een mens.