17 Opdat Hij den mens afwende van zijn werk, en van den man de hovaardij verberge;