22 En zijn ziel nadert ten verderve, en zijn leven tot de dingen, die doden.