20 Zodat zijn leven het brood zelf verfoeit, en zijn ziel de begeerlijke spijze;