31 Merk op, o Job! Hoor naar mij; zwijg, en ik zal spreken.