30 Opdat hij zijn ziel afkere van het verderf, en hij verlicht worde met het licht der levenden.