15 Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.