5 Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen.