7 Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water;